Vila park aktivity okolie

Vodný Raj sa nachádza na území ktoré je odpradávna známe svojimi liečivými termálnymi prameňmi. Môžete si ich tu vychutnať počas celého roka.
   
Kamenné More prírodná rezervácia. Je to jedinečný prírodný útvar. Rozlohou je to najväčšie kamenné more v sopečnej časti Karpát a jedno z najstarších      
                            chránených území na Slovensku cenné predovšetkým pre svoju geologickú hodnotu.
   
Náučný banský chodník    pripomína ťažkú prácu baníkov a ťažbu striebra významného banského Závodu Starej štôlne sv. Antona Paduánskeho, neskôr 
                                          skrátene nazývaného Anton štôlne.
   
Vyhniansky travertín prírodná pamiatka. Je to travertínový stĺp s vodopádom vysoký asi 3,5 m. Vznikol usadzovaním sa travertínového vápenca zo silne 
                                        vápencovej vody vytekajúcej zo starej banskej štôlne.
   
Jelenia skala (758m.n.m), z vrcholu kde je umiestnený železný dvojkríž je krásny výhľad na Vyhne, Žiarsku kotlinu a pri dobrej viditeľnosti aj na hrebene 
                        Nízkych Tatier.
   
Pivovar Steiger prvý slovenský pivovar založený v r.1473 s nepretržitou výrobou piva dodnes.
   
Banská Štiavnica historické mesto známe ťažbou kovov (najmä striebra). Je mestskou pamiatkovou rezerváciou od r.1950 a centrom chránenej krajinnej 
                               oblasti Štiavnické vrchy. Od r. 1993 je zapísané do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
   
Sklenné Teplice termálne kúpele. Známe  sú najmä jaskynným parným kúpeľom.
   
Hodruša Hámre Salamandra ski rezort.
   
Cyklotrasy vo Vyhniach je niekoľko horských cyklotrás, ktoré sú súčasťou regionálneho projektu Bajkom k tajchom (bajkomktajchom.sk). Cyklotrasy vedú 
                     banskými jarkami, oklo tajchov a aj okolo kultúrnych pamiatok.